- Deutsch für alle - Germana pentru toti

In constructie

     
 
A1
     
Teste A1 - 31
Teste A1 - 41
Teste A1 - 32
Teste A1 - 42
Teste A1 - 33
Teste A1 - 43
Teste A1 - 34
Teste A1 - 44
Teste A1 - 35
Teste A1 - 45
Teste A1 - 36
Teste A1 - 46
Teste A1 - 37
Teste A1 - 47
Teste A1 - 38
Teste A1 - 48
Teste A1 - 39
Teste A1 - 49
Teste A1 - 40
Teste A1 - 50
Teste A1 - 51
 
 
 
 
Teste A1 - 52
 
 
 
 
Teste A1 - 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
A2
     
Teste A2 - 31
Teste A2 - 41
Teste A2 - 32
Teste A2 - 42
Teste A2 - 33
Teste A2 - 43
Teste A2 - 34
Teste A2 - 44
Teste A2 - 35
Teste A2 - 45
Teste A2 - 36
Teste A2 - 46
Teste A2 - 37
Teste A2 - 47
Teste A2 - 38
Teste A2 - 48
Teste A2 - 39
Teste A2 - 49
Teste A2 - 40
Teste A2 - 50
Teste A2 - 51
 
 
 
 
Teste A2 - 52
 
 
 
 
Teste A2 - 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
B1
     
Teste B1 - 31
Teste B1 - 41
Teste B1 - 32
Teste B1 - 42
Teste B1 - 33
Teste B1 - 43
Teste B1 - 34
Teste B1 - 44
Teste B1 - 35
Teste B1 - 45
Teste B1 - 36
Teste B1 - 46
Teste B1 - 37
Teste B1 - 47
Teste B1 - 38
Teste B1 - 48
Teste B1 - 39
Teste B1 - 49
Teste B1 - 40
Teste B1 - 50
Teste B1 - 51
 
 
 
 
Teste B1 - 52
 
 
 
 
Teste B1 - 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
B2
     
Teste B2 - 31
Teste B2 - 41
Teste B2 - 32
Teste B2 - 42
Teste B2 - 33
Teste B2 - 43
Teste B2 - 34
Teste B2 - 44
Teste B2 - 35
Teste B2 - 45
Teste B2 - 36
Teste B2 - 46
Teste B2 - 37
Teste B2 - 47
Teste B2 - 38
Teste B2 - 48
Teste B2 - 39
Teste B2 - 49
Teste B2 - 40
Teste B2 - 50
Teste B2 - 51
 
 
 
 
Teste B2 - 52
 
 
 
 
Teste B2 - 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTIE! Avem rugamintea ca in cazul in care observati vreo greseala pe site, sa nu ezitati sa ne-o sesizati. Va multumim.