- Deutsch für alle - Germana pentru toti

Gramatica germana in imagini

Sunete si litere (Laute und Buchstaben)
Alfabetul
Toate vocalele
Toate consoanele
Articolul (der Artikel)
Articolul hotarat
Articolul nehotarat
Articolul negatiei
Cazuri folosite fara articol
Substantivul (das Substantiv)
Numeralul
Cazul
Nationalitatea
Caracteristicile cazurilor
Adjectivul (das Adjektiv)
Declinarea adjectivului
Caracteristicile declinarii
Adjective si participii ca substantive
Formele declinarii
Caracteristicile formelor declinarii
Comparatiile
Intarirea adjectivelor
Numeralul (das Zahlwort)
Calculul
Alte numerale
Numerele ordinale
Pronumele (die Pronomen)
Declinarea pronumelui personal
Forma de adresare: Dumneavoastra si tu
Cuvantul "es"

Pronumele reflexiv

Pronumele relativ
Alte pronume relative
Pronumele si articolele posesive
Pronumele si articolele demonstrative
Pronumele si articolele interogative
Pronumele si articolele nehotarate
Formarea cuvantului (die Wortbildung)
Cuvintele compuse
Prepozitiile (die Präpositionen)
Prepozitiile cu acuzativ
Prepozitiile cu dativ
Prepozitiile cu genitiv
Prepozitiile schimbatoare
Folosirea prepozitiilor locale
Adverbele (die Adverbien)
Adverbele de timp
Adverbele de loc
Adverbele de motiv si de urmare
Adverbele de mod si fel
Verbul (das Verb)
Verbele auxiliare
Verbele modale
Infinitivul
Participiile
Constructia formelor de verb
Formele personale ale verbului
Timpurile
Modurile
Imperativul
Pasivul

Cele mai importante verbe neregulate (die wichtigsten unregelmäsigen Verben)
Verbe auxiliare
Verbe modale
Conjunctiile (die Konjuktionen) Conjunctii de coordonare
Conjunctii subordonate
Particulele modale (die Modalpartikeln)
Partile de propozitie (die Satzglieder)
Verbul in propozitie
Complementul in propozitie
Felurile de propozitie (die Satzarten) Propozitii principale
Propozitii negate
Intrebari
Propozitii imperative
Propozitii secundare
Propozitii infinitivale ca complement
Propozitii relative
Propozitii secundare cu cuvant de intrebare
Germana in Austria si Elvetia (das Deutsch in Österreich und der Schweiz) In Austria
In Elvetia