- Deutsch für alle - Germana pentru toti

Alte pronume relative (Andere Relativpronomen)

Alte lectii de gramatica cu exemple si traduceri: