- Deutsch für alle - Germana pentru toti

Prescurtari in limba germana

In aceasta scurta lectie vom invata cateva prescurtari,
care sunt folosite in limba germana