- Deutsch für alle - Germana pentru toti

Pronumele si articolele posesive (Die Posessivpronomen und -artikel)

Alte lectii de gramatica cu exemple si traduceri: