- Deutsch für alle - Germana pentru toti

Propoziţii infinitivale ca complement (Infinitivsätze als Ergänzung)

Alte lectii de gramatica cu exemple si traduceri: